آقای احمدی نژاد شما مقصرید!! این مطالب مجموعه کوچکی از قصورهای شما در زمان سه سال و اندی از حضورتان در راس امور اجرائی کشور است!

شما مقصرید: برای اینکه گفتمان انقلاب را دوباره حاکم کردید! پیشرفت خوبی در انحراف از معیارهای انقلاب کرده بودیم که شما مانند اجل معلق سر رسیدید و تمام رشته ها را پنبه کردید!!

شما مقصرید: برای اینکه شعار عدالت سر دادید! کجای این مملکت بی عدالتی و تبعیض است که شما داعی مبارزه با ان هستید؟!همه به آن چیز که حقشان است رسیده اند٬ حق بعضی ها ویلای شمال و بعضی دیگر کپر نشین در روستاهای کرمان! ۷۰ ٪ ثروت و منابع ملی و در آمد های نفتی در دست ۳۰٪ و بقیه... آیا اینها بی عدالتی است؟! 

شما مقصرید: برای اینکه می خواهید باچیزی به نام مافیای اقتصادی مبارزه کنید  چیزی که ساخته و پرداخته ذهن شماست و توهمی پیش نیست! ما اصلا در کشور مافیا نداریم آن هم از نوع اقتصادی! این همه قاچاق ٬ دزدی٬ رانت خواری و... همه فیلم است! بهانه ای است برای شما که ضعف مدیریت اجرایی خود را در لوای آن بپوشانید!!

شما مقصرید: برای اینکه در سیاست های خارجی خود روش هجومی را در پیش گرفته آرمانهای انقلاب و امام رحمت الله را در این عرصه احیاکردید! تازه پایمان به کاخ الیزه باز شده بود ! تازه داشتند فرش قرمز در اروپا برایمان پهن می کردند! آنقدر پیشرفت کرده بودیم که جناب بوش شخصا برای مقامات ما دستور صدور ویزا می داد تا صدایی متفاوت از صدای جمهوری اسلامی بشنود!!

شما مقصرید: زیرا بر روی حقوق هسته ای ما ایستاده اید!حاصل ادامه غنی سازیتان تصیب سه قطعنامه علیه کشورمان شد .   چرا با تعلیق غنی سازی جلوی چنین مصیبتی را نگرفتید؟! اصلا وقتی می توانیم از انرژی های دیگر بهره ببریم چرا دنبال دردسر رفته و انرژی هسته ای را دنبال کنیم؟

شما مقصرید: برای اینکه ترویج فرهنگ مهدویت می کنید!حتی در ابتدای در سخنرانی سازمان ملل و در هر جای دیگر از این دنیا چرا افعال خود را تحت عنایت امام زمان عج  می پندارید؟

آقای رئیس جمهور  شما آنقدر مقصرید که نمی توان همه موارد را در این چند سطر عنوان کرد مانند رسیدگی به بازنشستگان خانواده های معظم شهدا و ایثار گران ٬سهمیه بندی بنزین ٬سهام عدالت هدفمند کردن یارانه ها ٬طرح مسکن مهر ٬اتمام پروژه هاینیمه تمام عمرانی و چند صد قصور دیگر! آنقدر به بیراهه رفته اید که هم اکنون مجبوریم برای نجات کشور از دست شما طرح وحدت ملی یا دولت ائتلافی چیزهایی از این قبیل ارائه کنیم