جالب است اگر بدانید تا بحال مسجدالاقصی را ندیده اید و آنچه معمولاْ به عنوان مسجدالاقصی به نمایش در می آید قبه الصخره است نه مسجد الاقصی!


آن گنبد طلایی با شبستانهای بزرگ تصویر قبه الصخره است نه مسجدالاقصی!

قبه الصخره  http://hajsaleh.mihanblog.ir

صهیونیست همواره کوشیده است تا با معرفی قبه الصخره (با گنبد طلایی) بجای مسجدالاقصی توجه مسلمانان از این مسجد که قبله اول آنها بوده است را منحرف و زمینه را برای ویران کردن مسجد و ساختن معبد سوم سلیمان بجای آن آماده کند.
یهودی های افراطی نیز بارها تهدید به تخریب مسجدالاقصی نموده اند.


به یاد داشته باشید مسجد القصی با گنبد سبز رنگش


المسجد الاقصی al agsa mosge   http://hajsaleh.mihanblog.ir

جالبتر آنکه صهیونیست ها از این اشتباه بسیار خوشحالند و به تبلیغات بیشتر می خواهند این اشتباه نهادینه شود تا کم کم تصویر اصلی مسجدالاقصی از اذهان محو شود.

چراکه در برنامه آنان تخریب مسجدالاقصی نقطه عطف اشغال قدس است و به این ترتیب با تخریب آن و به نمایش درآوردن تصاویر قبه الصخره براحتی جنگ رسانه ای را خواهند برد.

  

به تفاوت این دو توجه کنید:

المسجد الاقصی - مسجد قبه الصخره - al agsa mosge - al sakhreh mosge - http://hajsaleh.mihanblog.ir

 

چندی پیش تعدادی از دانشجویان فلسطینی در یك همایش در دانشگاه تهران شركت كردند. آنان به شدت از دامن زدن به این اشتباه توسط رسانه های ایران عصبانی بودند. آنان حتی از اینكه پشت اسكناس صد تومانی ایران تصویر قبه الصخره بجای مسجدالاقصی درج شده بسیار متعجب بودند!!!

 

از تمامی رفقا درخواست می شود در این مورد اطلاع رسانی دقیق و کاملی صورت گیرد.


با تشکر: حاج صالح

منابع:

http://www.aksblog.ir