بسمه تعالی

با سلام و صلوات بر محمد و آل طاهرینش

به استحضار می رسانم كه بنده امروز مرخصی ام تمام شده و به محل خدمتی (سرباز) یگان ویژه استان كردستان بر می گردم.

واین شما و این میدان و امتحان بزرگ....

با تكشر

یا علی