مولا علی (ع) امیر المومنین

 1-  عن عایشه : رُایتّ ابابُکر یُکثِرُ النَّظر الی وُجهِ علیُّ ، فقلتُ یا اَبُت رُاَیتُکُ تُکثِرُ النَّظَرُ الی وجهِ علیُّ.

فقال : یا بُنُیَةٍ سُمُعتّ رُسول الله صلی الله علی و آله یُقول : اَلنُّظرُ الی وُجهّ علیٍّ عباده

عایشه گوید : پدرم ابوبکر را دیدم که به صورت علی علیه السلام زیاد می نگریست، علت را از او پرسیدم، گفت :دخترم ! از رسول خدا شنیدم که فرمود نگاه به صورت علی علیه السلام عبادت است. [1]

 

2- عن اَبی الحُمرا : قال رسول الله صلی الله علی و آله  مُن اَرادُ اَن یُنظُرُ اِلی آدم فی عِلمه و اِلی نوح فی فَهمٍه و اٍلی اٍبراهیمُ فی حٍلمٍهٍ وُ اٍلی یُحیُی بنِ زَکَرِیّا فی زُهدٍه وُ اٍلی موسُی بنِ عٍمرانَ فی بُطشٍه ، فَلیُنظُر اٍلی علیٍّ بن اَبی طالِب.

پیامبر اکرم فرمودند : هر کس می خواهد علم آدم و فهم نوح و حلم ابراهیم و زهد یحیی بن زکریا و قدرت موسی بن عمران را ببیند به علی بن ابی طالب بنگرد.[2]

 

3- عن بلال بن حمامه : قال رسول الله صلی الله علی و آله: اٍن الله لَمّا اَرادُ اَن یُزُوّجُ عُلِیَّا فاطٍمةَ اَمُرُ مُلَکاً اَن یُهُزَّ شُجُرُ طوبی فَهُزَّها فَنُشُرُت رُقاقاً وُ اَنشُأ الله مُلائکةً التُقَطُوها فَاِذا کانُت القِیامُةُ ثارُت الملائکةُ فِی الخُلقِ فَلا یُرُونَ مُحٍبُا لَنا اَهلَ البُیتِ محضاً اِلّا دُفَعُوا اِلیهِ مِنها کِتاباً بِرائةً لَةُ مِنُ النّارِ مٍن اَخی وُ ابنُ عُمٍّی وُ اِبنُتی فَکاکُ رِقابِ رِجالٍ وُ نِساءٍ مٍن اُمُتّی مٍنُ النّار.

پیامبر اکرم صلی الله علی و آله فرمودند : چون خداوند اراده کرد تا فاطمه را به همسری علی در آورد ، به فرشته ای  امر کرد تا درخت طوبی را تکان دهد و آن فرشته طوبی را تکان داد و از آن برگهایی فرو ریخت.پس چون روز قیامت فرا رسد ، این ملائکه در بین مخلوقات جستجو کرده ، هر دوستدار خالص از محبّین ما اهل بیت را ببینند ، نوشته ای را (از برگهای فرو ریخته در ازدواج ملکوتی حضرت علی و حضرت فاطمه) به او می دهند که آن نوشته برات رهایی او از آتش است و در آن آمده است : از جانب برادر و پسر عموی و دختر من ، این سند آزادی مردان و زنانی از امت من از آتش است.[3]

 

4- عن ابن عباس : قالَ رُسولِ الله صلی الله علی و آله : لَیلةَ عُرِجُ بی اِلی السَّماءِ رُأیتّ عُلی بابِ الجُنَّةِ مُکتوباً : لا اله الا الله محمد رُسول الله علیٌٍّ حِبَ الله وُ الحُسُنُ وُ الحُسُینُ صُفوُةِ الله فاطٍمُةُ خٍیُرُةُ الله عُلی باغٍضٍهِم لَعنُةُ الله .

پیامبر اکرم فرمودند: در شب معراج که به آسمان رفتم ، این جملات را بر در بهشت دیدم : معبودی جز الله نیست ، محمد رسول خداست ، علی حبیب خداست ، حسن و حسین برگزیدگان خدایند ، فاطمه انتخاب شده خداست ، خشم خدا بر دشمنان آنان باد.[4]

 

5- عن ابن عباس :  قال رُسول الله صلی الله علی و آله : مُن سُرَّهُ اَن یُحیی حُیاتی و یُموت مُماتی و یُسکُنُ  جُنَةَ عُدنٍ غَرُسُها رُبّی ، فَلیُوالِ  عُلِیّاً مٍن بُعدی وُلیُوالِ وُلٍیَّه وُ لیُقتُدِ الائٍمَةٍ مٍن  بُعدی فَاٍنَهّم عٍترُتی ، خُلٍقُوا مٍن طینُتی رُزِقُوا فَهماَ وُ عٍلماً وُ وُیلٌ  لٍلمُکَذِّبینَ لِفَضلٍهِم مٍن اُمَّتی اَلقاطٍعینُ فیهِم صٍلَتی . لا اَنالَهُم الله شُفاعُتی.

پیامبر اکرم فرمودند : هر کس دوست دارد که همچون من زندگی کند و بمیرد و در بهشت ابدی که پروردگارم آن را ایجاد کرده ساکن شود ، پس باید پس از من ولایت علی را بپذیرد و دوستدار او را دوست بدارد و از پیشوایان پس از او  اطاعت کند که آنها فرزندان من بوده از خاک من آفریده شده  و فهم و علم به آنها ارزانی شده است و وای بر کسانی از امت من که فضائل آنها را انکار کرده و حق انتساب آنها  به من را مراعات نمی کنند. خداوند شفاعت مرا به آنها نرساند. [5]

 

6- عن انس بن مالک : قال رسول الله صلی الله علی و آله عُنوانُ صُحیفَةٍ المُؤمٍنِ حّبُّ عُلیّ بنِ اَبی طالٍب.

پیامبر اکرم فرمودند : سر لوحه نامه اعمال مؤمن در قیامت محبت علی بن ابی طالب علیه السلام است.[6]

 

7- عن ابن عباس: قالَ رُسول الله صلی الله علی و آله حّب عُلیٍ یُأکُلُ الذُّنوبُ کَما تُأکُلُ النارُ الحُطَب

پیامبر اکرم فرمودند : دوستی علی علیه السلام گناهان را می خورد همانطور که آتش هیزم را می خورد.[7]

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

پی نوشت :

[1]الریاض النضره – 2/219

[2] الریاض النضره – 2/218

[3] تاریخ بغداد – 4/210

[4] تاریخ بغداد – 1/259

[5] حلیة الاولیاء – 1/68

[6] تاریخ بغداد – 4/410

[7] کنز الاعمال – 6/158