حاج صالح

نگاهی نو به جهان هستی

یکشنبه چهارم دیماه سال 1390

نقوش شیطان روی انگشنری - http://hajsaleh.mihanblog.com

درجات سی و سه گانه فراماسونری به شرح زیر است :
۱ - کارآموزی Apprentice Entered
2 - کار یاری Craft fellow
3 - استادی Mason Master
4 - استاد محرم Mason Secret
5 - استاد کامل Master Prefect
6 - منشی محرم Secretary ate Intim
7 - ناظم و قاضی Judge and Provoset
8 - مباشر ساختمان Building The Of Intendant
9 - برگزیده نه نفر Nine Of Elect
10 - برگزیده ۱۵ نفر Fifteen Of Elect
11 - بلند پایۀ برگزیده Elect Sublime
12 - بزرگ استاد معمار Architect Master Grand
13 - طاق خسروی انوش Enoch Of Arch Royal
14 - شهسوار اسکاتلندی کمال Perfection Of Knight Scottish
15 - شهسوار شمشیر یا شهسوار شرق East The Of Or Sword The Of Knight
16 - شاهزادۀ اورشلیم Jerusalem Of Prince
17 - شاهزادۀ شرق و غرب West and East The Of Knight
18 - شهسوار مرغ ماهیخوار و عقاب شاهزاده با اقتدار رزکروای تورات
Knight Of The Pelican and Eagle and Soverign Prince Rose Croix Of Heredom
19 - بزرگ کاهن Pontiff Grand
20 - بزرگ استاد ارجمند Master Grand Venerable
21 - ریش سفید عصر نوح Noachite Patriarch
22 - شاهزادۀ لبنان Libanus Of Prince
23 - رییس Tabernacle Of Chief
24 - شاهزادۀ پرستشگاه Of Prince Tabernac
25 - شهسوار ابلیس بیباک Serpent Brazen The Of Knight
26 - شاهزادۀ رحمت Mercy Of Prince
27 - فرمانده معبد Temple The Of Commander
28 - شهسوار خورشید Sun The Of Knight
29 - شهسوار اندروی مقدس با عقاب سفید Knight Of St. Andrew White Eagle
30 - بزرگ شهسوار منتخب قدس و شهسوار عقاب سیاه و سفید
Grand Elected Knight Kadosh Knight Of The Black and White Eagle
31 - بزرگ بازرس فرمانده پی جوی lnquistor Inspector Grad
32 - شاهزادۀ بلند پایۀ راز شاهانه Secret Royal the Of Prince Sublime
33 - بزرگ بازرس کل General Inspector Gra

دانلود تصویر 33 پله

شنبه سوم دیماه سال 1390


[http://www.aparat.com/v/3ad96b6f6313cfbac453056010b01a8888800]


شنبه پنجم آذرماه سال 1390

فرانسیس فوکویاما و تحلیل او ازشیعه و مهدویت - http://hajsaleh.mihanblog.comفرانسیس فوکویاما نئومحافظه کار، پژوهشگر و تاریخ نگار ژاپنی الاصل و تبعه ی آمریکاست. وی با شخصیتی نیمه سیاسی-نیمه فلسفی دارای سابقه ی کار در اداره امنیت آمریکا و نیز تحلیلگر نظامی در شرکت "RAND" از شرکتهای وابسته به پنتاگون می باشد. وی در سال 1989 با نگارش مقاله (پایان تاریخ و واپسین انسان) "The end of history and the last man" که در سال 1991 با تفصیل بیشتر و به همین نام، به صورت کتاب چاپ گردید، به شهرت جهانی رسید. در این دو نوشته، فوکویاما به دفاع تاریخی از ارزشها ی سیاسی غربی برخاست و استدلال کرد که رویدادهای اواخر قرن بیستم نشان می دهد که اجماعی جهانی به نفع دموکراسی لیبرال بوجود آمده است.

فوکویاما در کنفرانسی که در اورشلیم برگزار شد به ترسیم اندیشه سیاسی شیعه پرداخت. او در این کنفرانس که بازشناسی هویت شیعه نام داشت می گوید " شیعه پرنده ایست که افق پروازش خیلی بالاتر از تیرهای ماست، پرنده ایست که دو بال دارد. یک بال سبز و یک بال سرخ" .

این مطالب را وی در اوج پیزوی های ما در سال 1365 می گوید و ادامه می دهد: "بال سبز این پرنده همان مهدویت و عدالت خواهی اوست. چون شیعه در انتظار عدالت به سر میبرد. امیدوار است و انسان امیدوار هم شکست ناپذیر است. نمیتوان کسی را تسخیر کنی که مدعی است فردی خواهد آمد که در اوج ظلم و جور، دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد".

براساس نظریه فوکویاما بال سبز شیعه همان فلسفه انتظار و عدالت خواهی است. او میگوید: "بال سرخ شیعه، شهادت طلبی است که ریشه در کربلا دارد و شیعه را فناناپذیر کرده است. شیعه با این دو بال افق پروازش خیلی بالاست و تیرهای زهرآگین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و ... به آن نمی رسد. آن نقطه که خیلی اهمیت دارد بعد سوم شیعه است که می گوید:

" این پرنده زرهی به نام ولایت پذیری بر تن دارد که آنهارا شکست ناپذیر نموده است".

در بین کلیه مذاهب اسلامی، شیعه تنها مذهبی است که نگاهش به ولایت، فقها است. یعنی فقیه می تواند ولایت داشته باشد. این نگاه، برتر از نظریه نخبگان افلاطون است. فوکویاما معتقد است: "ولایت پذیری شیعه که براساس صلاحیت هم شکل میگیرد، او را تهدید ناپذیر کرده است."

در توضیح فناناپذیری شیعه می گوید: "شیعه با شهادت دو چندان می شود. شیعه عنصری است که هرچه او را از بین ببرند بیشتر می شود." و جنگ ایران و عراق را مثال می زند.

سال 1364 می گوید: "این ها فاو را تسخیر کرده اند، میروند کربلا را هم بگیرند، این جا (قدس) را هم قطعا می گیرند." پیشنهاد می کند که با امتیاز دادن به ایران، جنگ را متوقف کنید.

وی پس از پایان جنگ یک مهندسی معکوس برای شیعه و یک مهندسی صحیح برای خودشان نوشت. مهندسی معکوس برای شیعیان ایران این است که ابتدا ولایت فقیه را بزنیم. تا این را نزنید نمیتوانید به ساحت قدسی کربلا و مهدی تجاوز کنید.

وی نظریه ای با عنوان "میکروپولتیک میل ها و میکروفیزیک قدرت" ارائه می دهد و می گوید برای پیروزی بر یک کشور باید "میل مردم" را تغییر دهیم. اگر میل مردم از شهادت طلبی، ایثار، جوانمردی و دهها عاملی که به عنوان فرهنگ شکل گرفته است به رفاه طلبی، غربزدگی و ... تغییر نیابد مانند این است که آب در هاون می کوبید. این میل ها هم تغییر نمیکند مگر اینکه ارکان یک قدرت از آن حمایت کند.

وی راه برخورد با این جریان را تضعیف ولایت فقیه می داند. او می گوید درصورت تضعیف ولایت فقیه، رفاه طلبی جای شهادت طلبی رامیگیرد و پس از آن اندیشه عدالت خواهی و انتظار نیز از جامعه رخت بر میبندد.

فرایند ‹‹فروپاشی ایدئولوژیک›› در پروژه ی ‹‹ناتوی فرهنگی›› یک اصل بنیادین دارد که در هر دوره تاریخی به شکلی ظهور می کند. او کلید این فروپاشی را ‹‹نابودی روحیه ی مقاومت›› در میان ایرانیان دانست و گفت که "برای پیروزی بر یک ملت باید میل و ذائقه ی مردم را تغییر داد." و کافیست "شهادت طلبی این ها را به رفاه طلبی تبدیل کنیم."فوکویاما در آن کنفرانس اسرائیلی، ‹‹سینما›› را یکی از ابزارهای این تئوری نامید که می تواند به ‹‹نابودی مقاومت شیعی›› مدد رساند و از سینمای هالیوود خواست تا در تولیداتش به خلق فرهنگی، جایگزین برای ‹‹اسلام›› بیندیشد. حتی بعدها در سال 2002 که ‹‹ریدلی اسکات›› فیلم ‹‹سقوط شاهین سیاه›› را برای پنتاگون ساخت، تحلیلگران گفتند که این فیلم براساس همان تئوری فوکویاما ساخته شده است.فوکویوما در نظریه اش می گوید : "برابر اسناد تاریخی سال 2007 را سال رویارویی غرب با شیعه می دانیم . باید با برنامه دقیق شیعه را جمع کنیم و خودمان گسترش بیابیم . "

در نبرد آرماگدون دو عنصر مقابل هم قرار می گیرند : جیززکرایس ( الگوی مقدس) و آنتی کرایس (شیطان) . از نظر آنها آنتی کرایس همان ‹‹سفیانی ›› و جیزز کرایس همان ‹‹مهدی›› است .

فوکویاما می گوید : "ما هلالی داریم به نام هلال شیعه که از سوریه و عراق و عربستان می گذرد و تیری در دست دارد که عقبه اش در قندهار است و به سمت قدس نشانه رفته است. در آرماگدون ما با این تیر مواجه هستیم. از قدس تا قندهار منطقه استراتژیک شیعه است. "

می گوید:" آمریکا باید افغانسات را اشغال کند تا این تیر نتواند از این طرف شلیک شود ". فوکویاما در ادامه میگوید :"شما باید ولایت فقیه را بزنید. بعد اگر بپرسید چگونه می شود ولایت فقیه را زد؟ من میگویم در قانون اساسی".

آنچه موجب قوام و بقای ولایت فقیه است شورای نگهبان است. اگر بتوانید این رکن را از قانون اساسی حذف کنید خود به خود ولایت فقیه هم در یک رفراندوم زده می شود! شما باید این ***** را از بین ببرید.

 شورای نگهبان هم جز با حمله به نظرات استصوابی از بین نمی رود.

ایشان میگوید :"اگر توانستید ولایت فقیه را بزنید بلافاصله پرنده شیعه افت می کند و سقف پروازش کاهش می یابد و تیرهای شما به راحتی به او می خورد." ، آنوقت میکروپولتیک میل های شما، اثر می کند. فناناپذیری و تهدید ناپذیری هم به طریق اولی از بین میرود. چنین جامعه ای از درون فرو می ریزد بدون اینکه یک تیر شلیک کنید. می گوید:" اگر ولایت فقیه را زدید در گام بعدی، شهادت طلبی اینها را ، به رفاه طلبی تبدیل کنید. اگر ایندو تا را زدید خود به خود اندیشه امام زمانی، از جامعه شیعه رخت بر میبندد. این لاابالی گری ها و اباحه گری ها در جامعه گسترش می یابد.

فرانسیس فوکویاما و تحلیل او ازشیعه و مهدویت و ولایت - http://hajsaleh.mihanblog.com

در ادامه میگوید:"شما بیایید برای غرب هم امام زمان و کربلا و ولایت فقیه بتراشید." برای این کار ایشان مکتب جدیدی بنام ‹‹اوانجلیس›› عرضه کرد که قدمتش به 1989 بر میگردد. یعنی 6 ماه بعد از نظریه ی جدید آقای فوکویاما. آنها معتقدند عیسی ناصری خواهد آمد.هر چه درباره طول و عرض و ارتفاع امام زمان هست به عیسی ناصری نسبت داده اند! گفته اند زمانی که دنیا پر از ظلم و جور شود، عیسی ناصری خواهد آمد تا آن را پر از عدل و داد کند! بعد شبکه ای درست کردند بنام T.B.N که کارش تحلیل محتوایی وقایعی است که در جامعه رخ میدهد. وقتی سونامی در این منطقه رخ داد پروفسور هالدین زی (شاگرد فوکویاما) بیش از بیست ساعت تفسیر کرد که این یکی از علائم عیسی مسیح است. هر واقعه ای رخ بدهد می گوید این هم یکی از نشانه هاست.

پنجشنبه سوم آذرماه سال 1390

ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎی رﻫﺒﺮان ﻳﻬﻮد ﺑﺮای ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺟﻬﺎن - http://hajsaleh.mihanblog.comرای حکومت بر یک عده و حصول نتیجه ، با زور و ترور بهتر میتوان به مقصود رسید و برعکس از مباحثات علمی و منطقی نتیجه ای حاصل نمیشود … طبق قانون طبیعت حق با زور است و آزادی سیاسی فقط توهمی است و اصولاً وجود ندارد… امروز قدرت طلا ، جانشین قدرت حکومت های آزادی خواه شده است … وقتی که حکومتی ، بر اثر نزاعهای داخلی در مقابل فشار های خارجی ضعیف شد برای درمان درد او داروئی یافت نخواهد شد و حکومت سرمایه که کاملاً در دست ماست ، سلاحی خواهد بود که خواه ناخواه همه مجبور خواهند بود در مقابل آن سر تعظیم فرود آوردند … سیاست ، هیچ وجه اشتراکی با اخلاق ندارد ، حکومتی که بخواهد با اخلاق اداره شود، حکومت سیاسی نیست و بلاخره قدرت خود را از دست خواهد داد . کسی که میخواهد حکومت کند ، باید به مکر و حیله و فریب و دورویی متوسل شود … ما در مقابل خود نقشه ای داریم که روی آن مسیر خطرناکی تعیین شده و با طی این مسیر خطرناک ، بایستی آثار چندین قرن دیگران را منهدم سازیم. برای تهیه وسائلی که ما را به مقصود نائل سازد، بایستی از بی غیرتی و بی ثباتی افراد اجتماع و عدم اطلاع افراد بشرایط زندگی راحت و آسوده استفاده کرد … ما نبایستی از تولید هیچگونه فساد و انجام هیچگونه مکر و تزویر و خیانت که ما را بسوی هدف نزدیک نماید ، هراس داشته باشیم… کلمات آزادی و برابری(شعار فراماسونری) کلماتی هستند که از روزگاران قدیم از زبان ما منتشر شده و توجه ملل را به آن معطوف داشته ایم … اینها کلماتی هستند که بوسیله آنها ، مامورین ما عده بسیاری را با شوق و شعف به زیر بیرق ما فرا خوانده اند و در عین حال همین کلمات ، در حکم کرمهایی هستند که ریشه راحتی و آسایش کلیه ملل غیر یهودی را خورده و فاسد کرده و همه جا صلح و آرامش و اساس قدرت حکومت ها رو متزلزل کرده است و خواهید دید که همین کلمات موجبات فتح و پیروزی ما را فراهم خواهد نمود… اساس حکومت اشرافی که ما در نظر داریم ، بر دو اصل اس : اصل اول ثروت است که بوسیله ما تولید میگردد و اصل دوم علوم است که از طرف دانشمندان و زعمای ما در آنها تتبع میشود …

ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎی رﻫﺒﺮان ﻳﻬﻮد ﺑﺮای ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺟﻬﺎن - http://hajsaleh.mihanblog.com

لینک دانلود نسخه پی دی اف (824kb)
نقد و تحلیل دکتر حسن عباسی را در مورد غرب شناسی استراتژیک؛ پروتکل های یهود (4.6mb)

سه شنبه یکم آذرماه سال 1390

نرم افزار فراماسونری در یک نگاه! - http://hajsaleh.mihanblog.comکلمه ی  ماسون (mason) یعنی  بنّا،  فراماسون (Freemason)  یعنی  بنّای  آزاد. ماسونری  یک تشکیلات منظم جهانی است که بر  ارکان  دولت های  جهان  و  اکثر وجوه زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع، سلطه یافته است و  بسیار  هم آزادانه عمل می کند.  کسی  که  عضو  فراماسونری  است،  ماسون  یا  فراماسون نامیده می شود. ساختمانی که مرکز  فعالیت  ماسونهاست  لژ  نام  دارد. یکی  از بزرگترین اهداف گروه های ماسونی این است که زمینه را برای حکومت فردی از بین ماسون ها با عنوان نمادین ضد مسیح (Antichrist  = دجال)، یا  به  تعبیر  بعضی  از گروه های ماسونی، فرعون جدید (New Pharaoh) آماده کنند. فراماسونری جمعیتی سرّی است که کسی به راحتی نمی تواند در حریم آن نفوذ کند و اگر هم راه یافت، مکلف است اسرار آن را مکتوم نگه دارد؛ اما با این وجود،  کسانی توانستند به حریم آن نفوذ کنند و به اسناد و مدارک مهمی دست یابند و  موفق  به  کشف  و  افشای اسرار آنها شوند. همه ی این افراد متفق الرأی  هستند  که:   «مسئله  یک  توطئه است که این توطئه از اواخر قرن هجدهم آغاز شده و تا به امروز هم با موفقیت تمام ادامه دارد و هدف نهائی آن ایجاد یک حکومت جهانی «شیطانی» است و برای پیاده کردن آن در سراسر عالم، به یک مبارزه وسیع و بی امان دست زده اند.»

1.    وقایع جهان امروز را به چه صورت می توان توجیه کرد؟
2.    چرا امروزه مسجدالاقصی کانون توجه ادیان الهی است؟
3.    تلاش های اخیر برای تخریب مسجدالاقصی به چه دلیلی صورت گرفته است؟
4.    با وجود کشورهای پیشرفته ی اقتصادی درجهان (همانند چین  و  روسیه)،  چرا ایران به عنوان دشمن اصلی کشورهای غربی مطرح می شود؟
5.    چرا  کشورهایی  همچون   آمریکا  و  اسرائیل  که  داعیه های  مذهبی   دارند، بیشترین جنایات را در حق بشر مرتکب می گردند، اما کشور  کمونیستی  مانند چین، کمتر از کشورهای مزبور دست به سرکوب می زند؟
6.    چرا امروزه غرب، مسلمانان را بزرگترین تهدید می شمارد؟
7.    هدف غرب و بخصوص آمریکا، از حضور در خاورمیانه چیست؟
8.    چرا با وجود کشورهای نفت خیزی چون عراق و عربستان، اسرائیل در فلسطین اشغالی لانه گزیده است؟
9.    چرا عراق اشغال شده است؟
10.    چرا بهاییان مقبره ی بهاء الله در اسرائیل را مقدس ترین مکان می دانند؟
11.    چرا مبارزه با اسرائیل وظیفه ی تمامی مسلمین جهان است؟
12.    آرماگدون چیست و چرا امروزه مورد توجه قرار گرفته است؟
13.    چرا جرج بوش  مأموریت  خود  را  در  جنگ  علیه  تروریسم ؟!  مأموریتی الهی می داند؟
14.    چرا آمریکا از اسرائیل حمایت کامل می کند؟
15.    آیا آمریکا بازیچه ی اسرائیل است یا اسرائیل بازیچه ی آمریکا؟
16.    علت دشمنی غرب و اسرائیل با ایران و حزب الله چیست؟
17.    چرا اخیراً ساعت آخرالزمان 2 دقیقه به جلو کشیده شده و فقط 5 دقیقه به پایان مانده است؟

این نرم افزار را از لینکهای زیر دریافت کنید. حجم حدود 12.6 مگابایت

لینک دانلود از پارسا اپیس: دانلود

لینک دانلود از راسخون: دانلود 

الهم عجل لولیک الفرج - http://hajsaleh.mihanblog.com

دوشنبه سی ام آبانماه سال 1390

تو را از مرگ می‌ترسانند!

و چه نادانند آنهایی که فکر می‌کنند می‌توانند عاشقان شهادت را از عشقشان بترسانند!

 و دشمنانت بدانند که همه ما "قاسم سلیمانی هستیم" و این را فریاد می‌زنیم،به زبان‌های مختلف،تا در آینده نگویید که نشنیدیم!

همه ما “قاسم سلیمانی” هستیم! - http://hajsaleh.mihanblog.com

همه ما قاسم سلیمانی هستیم.
We’re all Qassem Suleimani.
نحن جمیعاً قاسم سلیمانی.
כולנו, קאסם סוליימני.
Nous sommes tous, Qassem Suleimani.
Wir sind alle, Qassem Suleimani.
Siamo tutti, Qassem Suleimani.
Мы все, Касем Suleimani.
ہم سب ہیں،قاسم سلیمانی.
Biz, tüm Kassam Süleymani konum.
हम सभी कर रहे हैं, Qassem Suleimani.
Είμαστε όλοι, Qassem Suleimani.
Vi er alle, Qassem Suleimani.
Lorem omnes Qassem Suleimani.
Sisi ni wote, Qassem Suleimani.
Сви смо, Кассем Сулејмани.

 آری؛
همه ما قاسم سلیمانی هستیم.

سه شنبه دهم آبانماه سال 1390

دجال - آخرالزمان - http://newsee.irحسن خزّاز گفت: از امام رضا ( علیه السّلام ) شنیدم كه فرمود:
بعضى از كسانى كه ادّعاى محبّت و دوستى ما را دارند، ضررشان براى شیعیان ما از دجّال بیشتر است.
حسن گفت: عرض كردم اى پسر رسول خدا( صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم ) به چه علّت؟
فرمود: به خاطر دوستی‏شان با دشمنان ما و دشمنی‏شان با دوستان ما. و هر گاه چنین شود، حقّ و باطل به هم در آمیزد و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود.

منبع: صفات الشیعه صفحه 8

سه شنبه دهم آبانماه سال 1390

حلقوم را می توان برید، اما فریادها را هرگز. فریادی كه از حلقوم بریده برمی آید جاودانه می ماند. سید مرتضی آوینی - سید شهیدان اهل قلم - http://hajsaleh.mihanblog.ir

چندی است كه مسلمانان بوسنی و هرزگوین هر روز بارها نماز میت می خوانند بر جنازه های كوچك و بزرگی كه سرهاشان از بدن جدا افتاده اند. سرها بر فراز تیرهای تلفن بر نیزه رفته اند و بر جنازه های عریان بی سر، صلیبی از خون سرخ نقش بسته است. آیا نظم نوین جهانی به سوی یك جنگ صلیبی دیگر می رود؟

اذان‌، موسیقی بهشت گمشده وجود است كه اگر در خود ژرف شوی، آن را در تپش قلب و در ضرباهنگ نبض خویش كه خلقت تو در آن هر دم تجدید می شود باز خواهی یافت. حلقوم ِ ماذنه های مساجد بوسنی و  هرزگوین را بریده اند تا دیگر آوای اذان را زمزمه نكنند، آوایی كه با فروپاشی جهان ایدئولوژی های سیاسی، یك بار دیگر بلندی گرفت و از فاصله هزاران فرسنگ، مسلمانان سراسر كره زمین را به یكدیگر پیوست. ایمان ژرف ترین پیوندهاست و فراتر از حسب و نسب و خون و نژاد می نشیند. ایمان بهشت گمشده وجود است كه انسان، با گذر از تعلقات، آن را در خود باز خواهد یافت گنجینه ای است آسمانی، زاد راه سفر زمینی انسان.

آیا نظم نوین جهانی به سوی یك جنگ صلیبی دیگر می رود؟ و اگر نه، این كدام نظم است كه سرهای بریده كودكان و زنان و اجساد كودكانی كه در ماشین های بتونیر می چرخند، آن را بر هم نمی زند؟و اگر نه این كدام نظم است كه نژاد پرستی صرب ها آن را بر هم همی زند؟ دین مسیح بهانه نژاد پرستی صرب ها قرار گرفته است- نحله ای چون صهیو نیسم، اما این بار در مسیحیت. و اگر چه مسیح را یهودیان بر صلیب كردند، در اینجا یهودیانِ نژاد پرست به مدد مسیحیان صرب آمده اند تا مسلمانان را به صلیب كشند. حتی اگر نمی دانستیم كه صرب ها را نظامیان اسرائیلی آموزش می دهند، از شیوه های آنان در ژنوساید می توانستیم دریافت کنیم كه دراینجا نیز همان دستی كه به خون مسلمانان دیر یاسین و كفر قاسم آلوده است حضور دارد.

در بوسنی و هرزگوین،مسلمانی ملیت است و این حقیقتی است كه ناگزیر مسلمانان را هدف تیر نژادپرستان صرب قرار داده است. حتی مسلمانانی كه در مناطق تحت كنترل صرب ها می زیند، به اجبار ناچار شده اند كه با بازوبندهایی سفید رنگ، خود را از دیگران تمایز بخشند. در قانون اساسی یوگسلاوی اسلام تنها دینی است كه همچون یك ملیت شناخته شده است. آیا جهان به سوی یك جنگ صلیبی دیگر پیش می رود؟

نژاد پرستان صرب به ذات این تعریف كه انسان را حیوانی ناطق می داند دست یافته اند. این نوع از بشر نه در ذیل حیوان، كه در اذلّ مراتب حیوانی تحقق می یابد، بشری كه از انسانیت ها تنها تكلم را آموخته است اما همه زشتی های وجود حیوانی را در خود جمع دارد: از خوك شهوترانی و لجن خواری را آموخته است، از گرگ خونخواری را، از شغال حیله گری را از عقرب زهر ریختن را از مار شیطنت و ریا كاری را از كفتار مرده خواری را از خفاش روزکوری را از موش نفاق را از سگ دلگی را از بوف شوم آوازی را از كلاغ دزدی راو... یك بار دیگر آنچه درفلسطین اشغالی گذشت تكرار می شود و باز هم مسلمانان قربانی توطئه سكوت می شوند.

جهان امروز فرزند فلسفه است و فلسفه نیز دیگر تفكر بی غرض نیست. اگر در گذشته از این تعریف كه «انسان، حیوان ناطق است» وحشت می كردیم، امروز بشری كه صورت تام و تمام تحقق همین تعریف است بر جهان حكم می راند.

در گیر و دار نوشتن این یادداشت، گفت و گوی پوپر را با اشپیگل كه در مجله آدینه به چاپ رسیده بود خواندم عجیت دنیایی است فیلسوف ها جنگ بر پا می دارند و ژنرال ها فلسفه می با فند . ژنرال پیر، كارال ریموند پویر ، به زبان فلسفه تو صیه می كند كه : ما باید رنج همكاری فعالانه با این صلح آ مریكایی را برخود هموار سازیم تا آن كه امر به صلح متمدن ها تبدیل شود .تنها امریكایی های متمدن استحقاق دارند كه سلاح هسته ای در اختیار داشته باشند و ما كه در جهان سوم – یعنی جهان غیر متمدن ها – زندگی می كنیم ، باید رنج قربانی شدن در زیر چكمه های ژنرال های پنتاگون و نژاد پرستان صهیونیست و صرب را بر خود هموار كنیم تا نظم اجتماعی لیبرالی كه به زعم جناب آقای پوپر بزرگ ترین دستاورد بشر  متمدن است – نابود نشود.

نه! ژنرال پوپر پیر شده است و آرزوی نظم نوین جهانی را به گور خواهد برد. او عالم جوانی را كه از بطن جهان پیر ژنرال ها زاییده می شود نمی بیند، و نباید هم كه ببیند. پوپر متعلق به یك عصر دیگر است، عصری كه در آن كمونیسم نظم اجتماعی لیبرال ها را تهدید می كرد.اكنون اسلام است كه در برابر آنچه آقای آقای پوپر «لیبرالیسم» می خواند قرار گرفته است و از كمونیسم جز نامی باقی نیست و همین که اكنون در بوسنی و هرزگوین می گذرد شاهدی است بر این معنا كه نظم نوین آمریكایی با چیست كه دشمنی می ورزد.

حلقوم ها را می توان برید اما فریادها را هرگز. مسلمانان نیز درست به همان علت كه آقای پوپر می گوید اسلحه بر خواهند داشت و از هویت خود دفاع خواهند كرد تا نظم نوین آمریكایی بر جهان سیطره نیابد.

آیا راه دیگری باقی مانده است؟

جمعه بیست و نهم مردادماه سال 1389

رفقا ظهور قائم آل رسول الله بسیار بسیار نزدیک است ...

آیات و روایات آخرالزمانی تطابق عجیب و باور نکردنی با زمان ما دارند...

وقایع آخرالزمانی، شخصیتهای آخرالزمانی و جریانهای آخرالزمانی یکی پس از دیگری ظاهر می شوند و آیات و روایات یکی پس از دیگری واقع و بر وضع، اشخاص و جریانهای موجود تطبیق شدیدا عجیبی داده می شود...


ظهور قائم آل محمد بسیار بسیار نزدیک است - http://newsee.ir


رفقا به خدای لایزال قسم اتفاق های مهمی قرار اتفاق بیفته، آماده شوید، بصریتتان را بالا ببرید، فتنه دجال را بشناسید، فتنه سفیانی را بشناسید، فتنه های آخرالزمانی را بشناسید...

خودتان را آماده و مهیای استقبال از دردانه رسول الله کنید، به خدا قسم صدای گام های یوسف زهرا به گوشمان می رسد...

سید خراسانی را یاری کنید، فرمانده رشید و دلاورش شعیب ابن صالح را یاری کنید، سید یمانی را یاری کنید، مصری را دریابید...

 

یکی می پرسد:

اندوه تو از چیست؟

سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟

برایش صادقانه می نویسم:

برای آنکه باید باشد و نیست.

دوشنبه هفدهم خردادماه سال 1389

این جا اعلام می کنم، آیت الله شیخ مجتبی قزوینی (وفات سال 46) قبل از سال 1342 در جلسه ای اعلام کردند، محمدرضا پهلوی آخرین شاه هستند و سلطنت پهلوی با ایشان تمام است. از ایشان سوال کرده اند چه کسی رهبر می شود؟ ایشان اسم امام خمینی (ره) را آورده و فرموده اند: «امام خمینی رهبر می شود ، وی را اطاعت کنید. سپس جنگ رخ می دهد و مدت آن 8 سال است. (من زمان جنگ این را می دانستم) و عراق به ایران حمله می کند که در نهایت پیروزی با ایران است.»

من این مطلب را همه جا می گویم و شما هم همه جا محکم بگویید.4 بزرگ به من فرموده اند و هر 4 نفر هم زنده اند. سخنان این بزرگواران را هم ضبط کرده ام. من این مطلب را جدا جدا از این 4 بزرگوار پرسیده ام و با هم نبوده اند.

این 4 نفر حضرات آیات، آیت الله بها الدینی، آیت الله امجد، جناب آقای احدی از علما و حجت الاسلام و المسلین حیدری کاشانی هستند.

سال 61 آقای منتظری قائم مقام می شوند و  هر 4 نفر نگران می شوند. همان سال این ها خدمت آیت الله بها الدینی (به عنوان قله خود) می روند و از ایشان در مورد رهبر آینده می پرسند. این مطالب که از آیت الله بها الدینی نقل خواهم کرد عین عبارت هاست و کسانی که مکتوب نیز می خواهند به کتاب سیری در آفاق مراجعه کنند. آیت الله بها الدینی در جواب این 3 عزیز می فرماید:

«آقای منتظری رهبر نمی شود، همه ی امید ما فرزند عزیز زهرا سید علی خامنه ای است.ایشان را اطاعت و حمایت کنید.»

 سال 68 مجلس خبرگان به رهبری امام خامنه ای رای می دهند. بعد از فوت امام خمینی، رهبر انقلاب به دیدار آیت الله بها الدینی می روند. بسیجی ها آیت الله العظمی بها الدینی اصرار داشته اند که دست آقا را ببوسند و آقا هم نمی گذاشتند. این عالم بزرگوار وقتی امتناع رهبر انقلاب را می بیند می فرماید:

«اجازه بدهید تا من دستتان را ببوسم تا فردا که به محضر جده ام زهرا مشرف شدم .به ایشان عرض کنم، دست ولی خود را بوسیدم.»

 

لینک صوت

 • تعداد صفحات :2
 • 1  
 • 2  

لینکدونی

لینکستانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبهاجنبش مردمی نه، به ان پی تی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic